Omni Active - Омни Актив ХБҮЦ - 2023 оны 05-р сарын 31-ний байдлаар багцын хураангуй мэдээлэл

Нийтлэгдсэн огноо 2023-06-05


Хөрөнгө оруулагчддаа зориулан 2023 оны 05-р сарын 31-ний байдлаар багцын хураангуй мэдээллийг хүргэж байна.