Omni Active - Омни Актив ХБҮЦ - 2023 оны 02-р сарын 28-ны байдлаар багцын хураангуй мэдээлэл

Нийтлэгдсэн огноо 2023-03-01


Хөрөнгө оруулагчддаа зориулан 2023 оны 02-р сарын 28-ны байдлаар багцын хураангуй мэдээллийг хүргэж байна. 2023 оны 03-р сарын 03-ны өдөр эхний хуваарьт үндсэн төлөлт болон дөрөв дэх хуваарьт хүүгийн төлөлт хөрөнгө оруулагч нарын дансанд байрших болно.