Omni Active - Омни Актив ХБҮЦ-ны гуравдах удаагийн хуваарьт хүүгийн төлөлт хийгдэв

Нийтлэгдсэн огноо 2022-12-05


Омни Актив Хөрөнгөөр Баталгаажсан Үнэт Цаасны гуравдах удаагийн хуваарьт хүүгийн төлбөр 2022 оны 12-р сарын 2-ний өдөр үнэт цаас эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа. Дараагийн хуваарьт хүүгийн төлөлт нь 2023 оны 03-р сарын 03-ны өдөр бөгөөд хүүгийн төлөлт 172,187,500.00 болон үндсэн төлөлт 2,500,000,000.00 төгрөгийг хөрөнгө оруулагчдын дансанд байршуулах болно.


Омни Актив ХБҮЦ нь зах зээлийн уналт, өсөлтийг үл ажран амласан хүүгийн төлөлтийг цаг бүрт нь хийсээр байна.


Хөрөнгө оруулагч нарт хүүг байршуулахдаа татвар суутгасан дүнгээр байршуулж байгааг анхаарна уу.