Omni Active - Омни Актив ХБҮЦ - 2022 оны дөрөвдүгээр улирлын тайлан гарлаа

Нийтлэгдсэн огноо 2023-01-10


Хөрөнгө оруулагч нартаа зориулан 2022 оны дөрөвдүгээр улирлын тайланг хүргэж байна. Та дэлгэрэнгүй тайланг доорх холбоосоос татна уу.


2022Q4 Үйл ажиллагааны тайлан

2022Q4 Санхүүгийн тайлан