Omni Active - Омни Актив ХБҮЦ-ны тав дахь удаагийн хуваарьт хүүгийн төлөлт хийгдэв

Нийтлэгдсэн огноо 2023-06-05


Омни Актив Хөрөнгөөр Баталгаажсан Үнэт Цаасны тав дахь удаагийн хуваарьт хүүгийн төлбөр 2023 оны 06-р сарын 2-ны өдөр үнэт цаас эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршлаа. Дараагийн хуваарьт хүүгийн төлөлт нь 2023 оны 09-р сарын 04-ний өдөр бөгөөд хүүгийн төлөлт 86,093,750.00 төгрөгийг хөрөнгө оруулагчдын дансанд байршуулах болно.


Омни Актив ХБҮЦ нь зах зээлийн уналт, өсөлтийг үл ажран амласан хүүгийн төлөлтийг цаг бүрт нь хийсээр байна.


Хөрөнгө оруулагч нарт хүүг байршуулахдаа татвар суутгасан дүнгээр байршуулж буйг анхаарна уу.