Omni Active - Омни Актив ХБҮЦ - 2023 оны эхний хагас жилийн тайлан гарлаа

Нийтлэгдсэн огноо 2023-07-31


Хөрөнгө оруулагч нартаа зориулан 2023 оны хагас жилийн тайланг хүргэж байна. Та дэлгэрэнгүй тайланг доорх холбоосоос татна уу.


2023 H1 Үйл ажиллагааны тайлан

2023 H1 Санхүүгийн тайлан