Omni Active - Омни Актив ХБҮЦ - 2023 оны нэгдүгээр улирлын тайлан гарлаа

Нийтлэгдсэн огноо 2023-04-10


Хөрөнгө оруулагч нартаа зориулан 2023 оны нэгдүгээр улирлын тайланг хүргэж байна. Та дэлгэрэнгүй тайланг доорх холбоосоос татна уу.


2023 Q1 Үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан