Omni Active - Омни Актив ХБҮЦ - 2022 оны эхний хагас жилийн тайлан гарлаа

Нийтлэгдсэн огноо 2022-07-30


Хөрөнгө оруулагч нартаа зориулан 2022 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайланг хүргэж байна.

2022 H1 Үйл ажиллагааны тайлан


2022 H1 Санхүүгийн тайлан